infinity-logo-for-web-200x200

Pozita: Dizajner Grafik

Kompania Infinity AD kërkon të punësoi dy Dizajner Grafik.

Jemi në kërkim të dy Graphic Designers kreativ dhe të vëmendje ndaj detajeve për tu bërë pjesë e
misionit tonë në zyret qendrore në Prishtinë. Kandidatet i interesuar duhet të kenë përvojë në krijimin e
përmbajtjes vizuale me cilësi të lartë për media digjitale dhe print, duke përfshirë por pa u kufizuar në
postime në media sociale, prezantime, broshura dhe materiale të tjera digjitale. Ju do të punoni ngushtë
me ekipin e marketingut për të zhvilluar përmbajtje vizuale tërheqëse që përputhet me udhëzimet e
brendit tonë.

Përgjegjësitë:
 • Projektoni dhe krijoni përmbajtje vizuale për kanale të ndryshme marketingu, duke përfshirë media
  sociale, webfaqe, fushata me email, prezantime dhe materiale për printim.
 •  Bashkëpunoni me ekipet e marketingut dhe shitjeve për të konceptualizuar dhe realizuar dizajne që
  përputhen me udhëzimet e brendeve dhe objektivat e biznesit.
 •  Prezantoni koncepte dhe zgjidhje dizajni për palët interesante dhe inkorporoni komentet në rezultatet
  përfundimtare.
 • Menaxhoni shumë projekte njëkohësisht dhe plotësoni afatet.
 •  Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bashkëpunimi në ekip.
 •  Disiplina dhe organizimi në punë.
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe për të plotësuar afatet e projekteve.
Kërkesat:
 •  Përvojë pune në dizajn grafik.
 •  Njohuri të mira të softuerëve të dizajnit grafik si Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw dhe të
  ngjashme.
 • Mbani veten të azhurnuar me trendet dhe praktikat më të mira të dizajnit për të siguruar rezultate me
  cilësi të lartë.
 • Njohuri e punës me Google Suite (Google Slides) dhe Microsoft Office Package.
 • Njohuri dhe kuptim i platformave të mediave sociale.
 • Aftësi komunikimi dhe vetëiniciativë për zgjidhje problemesh.
 • Mentalitet i gatshëm për të vepruar dhe të marrë përgjegjësi.
 •  Menaxhim kohor dhe aftësi organizative të shkëlqyera.
 •  Kujdes i shkëlqyeshëm ndaj detajeve.
 •  Gjuhë e shkruar dhe e folur e shkëlqyer në anglisht.
Përfitimet:
 •  Pagë konkurruese dhe tërheqëse në bazë të përvojës dhe aftësive tuaja.
 •  Mundësi për zhvillim të karrierës dhe rritje profesionale në fushën e dizajnit grafik.
 •  Ambient pune modern dhe frymëzues me kolegë të talentuar dhe të angazhuar.
 •  Mundësi për të punuar në projekte të ndryshme.
 •  Marrja e përvojës së punës në një kompani të suksesshme dhe inovative.

Apliko këtu:

About Us

InFinity AD LLC is an innovative company that thrives in the global marketplace of BPO solutions, information technology, arts, 3D animation, PR, programming, development, and related areas.

Contact